Een doorbraak in duurzaam bouwen

Nieuws

Afgelopen 6 juni is er een richtlijn gepresenteerd waarin is vastgesteld hoe constructiestaal op veilige wijze hergebruikt kan worden. Dankzij deze NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’ is er een doorbraak in duurzaam en circulair bouwen.

Want wist u dat constructiestaal uitstekend te hergebruiken is? Het hergebruiken van dit staal leidt tot veel betere milieuprestaties dan het recyclen ervan. Er zijn al diverse succesvolle projecten geweest waarbij constructiestaal opnieuw is gebruikt.

Tot voor kort bestond er nog geen richtlijn hoe de informatie verzameld kon worden om men ervan te overtuigen dat het werken met hergebruikt constructiestaal veilig is. Dit is dus veranderd met de komst van NTA 8713 ‘Hergebruik van constructiestaal’. Met deze richtlijn zijn afspraken gemaakt en standaardprocedures vastgesteld over de veilige toepassing van hergebruikt constructiestaal. Ook de manier waarop de belangrijke informatie over het bestaande staal verzameld wordt, wordt erin vermeld.

Dankzij deze nieuwe NTA is er een betrouwbare richtlijn tot ieders beschikking om hergebruikt constructiestaal verantwoordelijk toe te passen. Een doorbraak in duurzaam bouwen!