Verhoging Staalprijzen

Prijswijziging

Zwolle – Graag willen wij u informeren dat de prijsdalingen die we de afgelopen tijd gezien hebben tot een halt zijn gekomen.

Inmiddels zijn de prijzen voor ijzererts, schroot en energie weer aan het stijgen. De anti-dumping maatregelen tegen exotische importen hebben inmiddels ook hun effect en zijn de overschotten in Azië inmiddels afgenomen.

Aan onze inkoopzijde zien wij inmiddels al behoorlijke verhogingen bij nagenoeg alle productgroepen waardoor wij genoodzaakt zijn om ook onze verkoopprijzen naar een hoger niveau te brengen.

De komende tijd zullen afspraken herzien worden en daar waar nodig aangepast worden. Voor de komende maanden worden verdere verhogingen ook niet uitgesloten, mocht hier beweging in zijn dan zullen we u op de hoogte brengen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onze verkoopmedewerkers, telefoonnummer 038 – 428 07 77.